LUNDASKOGEN 27

Country: Sweden
Year: 2020
Under construction
DISCUSS YOUR PROJECT
Go ahead, great things start with filling out this contact form
Information

Area: 211 m². Year: 2020. Country: Sweden
Services

Stage 4: Detailed Design ACE (Europe).
VDC/BIM Modeling, Architectural design, Design of Reinforced Concrete structures, Steel structures, Timber structures, MEP systems, Structural analysis
Сlient

Construction company
NDA

Non-disclosure agreement - not signed
1
Konstruktionens verkningssätt
- Takbjälklag limträ av 51x400mm, masonit oljad, råspont 21mm, yttertak av underlagspapp och topsafe papp. Invändig tak beklädnad av isolering, plastfolie, gles 28x70mm s300 och 13mm gips.
- Mellanbjälklag ram av stålbalk IPE 300 S355 och stålpelare VKRK 200x200x6.3 S355.
- Mellanbjälklag av Plannja Combideck är en armeringsplåt, armering nät #6100, platsgjuten betong 160mm C25/30. Invändig beklädnad av 13mm gips.
- Ytterväggar lättbetong 375mm med gipsputs 10mm.
- Bärande innerväggar lättbetong 200mm med gipsputs.
- Innerväggar lättbetong 100mm med gipsputs.
- Grundläggning av k-bygel ø10 s300 med BS 2+3 ø12 s100, 400x550mm s400 sockelelement, betongplatta 100mm C25/30 med armering nät #6150, varmgrund av 3x100mm s200 cellplast och dränerande skikt 150mm med ev. geotextile. Invändig beklädnad ovangolv 25mm.

Hantering av vind och stabilitetslaster: Vindlasten förs via den vindanblåsta ytterväggen in i tak, bjälklag och grund. Takskivan för genom skivverkan lasterna vidare till ytterväggarna som via skivverkan för lasterna ner till grunden. Vindlaster och stabilitetslaster som förs in i bjälklaget förs genom skivverkan i golvet till ytterväggarna. Ytterväggarna är fästa till grunden via bottenbjälklaget.
2
Laster
Snölast:
- Snözon 2,5 kN/m² vald enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.3.
- Hänsyn till eventuella snöfickor tas vid dimensionering enligt Eurokod 1, del 1-3 (EN 1991-1-3).
- Reduktionsfaktorer enligt EKS 11, avd B, 5 §.
- Formfaktorer väljs med hänsyn till takets aktuella utformning enligt EKS 11, avd C kap 1.1.3 och
Eurokod 1, del 1-3.

Vindlast:
- Karakteristiskt hastighetstryck qp enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.4, tabell C-10a.
- Referensvindhastighet 25 m/s enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.4.
- Terrängtyp II vald enligt Eurokod 1, del 1-4 (EN 1991-1-4), kap 4.3 och bilaga A.
- Byggnadshöjd max 7 meter.

Nyttig last:
- Nyttig last på bjälklag m m enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.1, tabell C-1.
- Reduktionsfaktorer enligt EKS 11, avd B, 5 §.

Permanent last:
- Till permanenta laster räknas byggnadsdelarnas egentyngd.
3
Lastkombinering
Lastkombinationer i brottgränstillstånd enligt EKS 11, avd B, kap 0. Statisk jämvikt för byggnaden kontrolleras mot ekvation 6.10 i 6 §. Brottlasten definieras enligt ekvation 6.10a och 6.10b i 7 §.
Vid dimensionering i bruksgränstillstånd används det frekventa lastfallet vid tillfällig olägenhet. Vid risk för permanent skada används det karakteristiska lastfallet.
4
Säkerhetsklass
Byggnadens bärande huvudsystem samt övriga bärande delar hänförs till säkerhetsklass 2 enligt EKS 11, avd A, 13§.
5
Dimensioneringskontroll
Dimensioneringskontroll enligt EKS 11, avd A, 25 §. Kontrollen innefattar granskning av:
- Antaganden som dimensioneringen baserats på gentemot de krav som ställs på det aktuella huset.
- Antaganden angående materialegenskaper och geotekniska förutsättningar.
- Antaganden angående laster och materialpåkänning.
- Valda beräkningsmodeller och beräkningsmetoder.
- Att grafiska och numeriska beräkningsmetoder är korrekt genomförda.
- Att valda provningsmetoder är lämpliga om speciella provade resultat används.
- Att beräkningsresultaten är korrekt överförda till bygghandlingar.
6
Livslängdskategori
Den avsedda livslängden för huset är 50 år, livslängdskategori 4 enligt Eurokod 0 (EN 1990), kap 2.3.
7
Klimatklass
Bärande limträ i takbjälklag hänförs till klimatklass 2. I övrig enligt Eurokod 5 (EN 1995-1-1), kap 2.3.1.3.
8
Korrosivitetsklass
Stål utomhus hänförs till korrosivitetsklass C4. Stål inbyggt i yttervägg till klass C2 och stål inomhus till klass C1.
9
Exponeringsklass
Betongkonstruktioner hänförs till exponeringsklass XC1.
10
Brandklasser
Byggnaden är projekterad i byggnadsklass Br3 och verksamhetsklass 3A.
DISCUSS YOUR PROJECT
Go ahead, great things start with filling out this contact form
DISCUSS YOUR PROJECT
Go ahead, great things start with filling out this contact form
CONTACTS
+44 7459 349390
+38 066 064 34 22
info@uabim.com
Kharkiv, Akademika Pavlova st, 271
SUBSCRIBE
© 2016-2022 UABIM
International Architectural & Engineering firm
SUPPORT