Пожалуйста заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Или Вы можете позвонить нам сами:
+38 066 064 34 22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА В ШВЕЦИИ

Страна: Швеция
Год: 2020
Объект Строится
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ
Крутые проекты начинаются с заполнения этой формы
Информация

Площадь: 211 м2. Год: 2020. Страна: Швеция
Услуги

BIM Моделирование, Архитектурные решения, Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Деревянные конструкции, Инженерные системы, Расчет конструкций
Заказчик

Строительная компания
NDA

Соглашение о неразглашении - не подписано
Left
Right
Left
Right
Left
Right
1
Konstruktionens verkningssätt
- Takbjälklag limträ av 51x400mm, masonit oljad, råspont 21mm, yttertak av underlagspapp och topsafe papp. Invändig tak beklädnad av isolering, plastfolie, gles 28x70mm s300 och 13mm gips.
- Mellanbjälklag ram av stålbalk IPE 300 S355 och stålpelare VKRK 200x200x6.3 S355.
- Mellanbjälklag av Plannja Combideck är en armeringsplåt, armering nät #6100, platsgjuten betong 160mm C25/30. Invändig beklädnad av 13mm gips.
- Ytterväggar lättbetong 375mm med gipsputs 10mm.
- Bärande innerväggar lättbetong 200mm med gipsputs.
- Innerväggar lättbetong 100mm med gipsputs.
- Grundläggning av k-bygel ø10 s300 med BS 2+3 ø12 s100, 400x550mm s400 sockelelement, betongplatta 100mm C25/30 med armering nät #6150, varmgrund av 3x100mm s200 cellplast och dränerande skikt 150mm med ev. geotextile. Invändig beklädnad ovangolv 25mm.

Hantering av vind och stabilitetslaster: Vindlasten förs via den vindanblåsta ytterväggen in i tak, bjälklag och grund. Takskivan för genom skivverkan lasterna vidare till ytterväggarna som via skivverkan för lasterna ner till grunden. Vindlaster och stabilitetslaster som förs in i bjälklaget förs genom skivverkan i golvet till ytterväggarna. Ytterväggarna är fästa till grunden via bottenbjälklaget.
2
Laster
Snölast:
- Snözon 2,5 kN/m² vald enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.3.
- Hänsyn till eventuella snöfickor tas vid dimensionering enligt Eurokod 1, del 1-3 (EN 1991-1-3).
- Reduktionsfaktorer enligt EKS 11, avd B, 5 §.
- Formfaktorer väljs med hänsyn till takets aktuella utformning enligt EKS 11, avd C kap 1.1.3 och
Eurokod 1, del 1-3.

Vindlast:
- Karakteristiskt hastighetstryck qp enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.4, tabell C-10a.
- Referensvindhastighet 25 m/s enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.4.
- Terrängtyp II vald enligt Eurokod 1, del 1-4 (EN 1991-1-4), kap 4.3 och bilaga A.
- Byggnadshöjd max 7 meter.

Nyttig last:
- Nyttig last på bjälklag m m enligt EKS 11, avd C, kap 1.1.1, tabell C-1.
- Reduktionsfaktorer enligt EKS 11, avd B, 5 §.

Permanent last:
- Till permanenta laster räknas byggnadsdelarnas egentyngd.
3
Lastkombinering
Lastkombinationer i brottgränstillstånd enligt EKS 11, avd B, kap 0. Statisk jämvikt för byggnaden kontrolleras mot ekvation 6.10 i 6 §. Brottlasten definieras enligt ekvation 6.10a och 6.10b i 7 §.
Vid dimensionering i bruksgränstillstånd används det frekventa lastfallet vid tillfällig olägenhet. Vid risk för permanent skada används det karakteristiska lastfallet.
4
Säkerhetsklass
Byggnadens bärande huvudsystem samt övriga bärande delar hänförs till säkerhetsklass 2 enligt EKS 11, avd A, 13§.
5
Dimensioneringskontroll
Dimensioneringskontroll enligt EKS 11, avd A, 25 §. Kontrollen innefattar granskning av:
- Antaganden som dimensioneringen baserats på gentemot de krav som ställs på det aktuella huset.
- Antaganden angående materialegenskaper och geotekniska förutsättningar.
- Antaganden angående laster och materialpåkänning.
- Valda beräkningsmodeller och beräkningsmetoder.
- Att grafiska och numeriska beräkningsmetoder är korrekt genomförda.
- Att valda provningsmetoder är lämpliga om speciella provade resultat används.
- Att beräkningsresultaten är korrekt överförda till bygghandlingar.
6
Livslängdskategori
Den avsedda livslängden för huset är 50 år, livslängdskategori 4 enligt Eurokod 0 (EN 1990), kap 2.3.
7
Klimatklass
Bärande limträ i takbjälklag hänförs till klimatklass 2. I övrig enligt Eurokod 5 (EN 1995-1-1), kap 2.3.1.3.
8
Korrosivitetsklass
Stål utomhus hänförs till korrosivitetsklass C4. Stål inbyggt i yttervägg till klass C2 och stål inomhus till klass C1.
9
Exponeringsklass
Betongkonstruktioner hänförs till exponeringsklass XC1.
10
Brandklasser
Byggnaden är projekterad i byggnadsklass Br3 och verksamhetsklass 3A.
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ
Крутые проекты начинаются с заполнения этой формы
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ
Крутые проекты начинаются с заполнения этой формы
КОНТАКТЫ
Харьков
+44 7459 349390
+38 066 064 34 22
uabim.ltd@gmail.com
ПОДДЕРЖКА
ПОДПИСАТЬСЯ
© 2016-2021 UABIM
Архитектура ➞ Инжиниринг ➞ Планирование ➞ Проектирование ➞ № в Украине
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ