BYGGLOV - ritningar och handlingar
Priser för projektet med en bruttoarea (BTA) 100-500 m²
A-ritningar
€9/m²

— Situationsplan

— Fasadritning

— Planritning

— Sektionsritning

— Marksektionsritning, Markplaneringsritning

— Detaljritning

— Material- och kulörbeskrivning

— 4 st 3D vyer

K-ritningar och dokumentation
€5/m²

— Erforderliga K-ritningar för startbesked

— EKS11


Pris vid beställning av A-ritningar. Priser förutsätter att erforderligt kartunderlag tillhandahålles av beställare. Offererat pris inkluderar 50% rabatt vid samtidig beställning av A-ritningar.

Ventilationsritningar + Vatten- och avloppsritningar
€3/m²

— Grova VA och Ventilationshandlingar (för startbesked)

Produktionsritningar
€9/m²
ÖVRIGT
Önskas Relationshandlingar VVS och VENT, övriga K-handlingar, extra 3D vyer, 3D filmer, Energibalansberäkningar mm offereras detta separat.
Två års erfarenhet av att rita villor, småhus och nybyggnad i Sverige

Korrekta ritningar och handlingar för

Hus från lättbetong och tegel
Trästomme hus
Ramhus av monolitisk armerad betong

Korrekta ritningar och handlingar för

Hus från lättbetong och tegel
Trästomme hus
Ramhus av monolitisk armerad betong
BEGÄR OFFERT
Typ av ärende*
Bruttoarea (BTA), m²
100
500
A-ritningar, 9 €/m²
0
K-ritningar, 5 €/m²
0
Ventilationsritningar + VA-ritningar, 3 €/m²
0
Produktionsritningar, 9 €/m²
0
Totalt
Belopp (EUR)
0

PROJEKT

KONTAKT
KONTAKT
KONTAKT
+38 066 064 34 22
WhatsApp, Telegram, Viber
info@uabim.com
Ukraine, Kharkiv, Akademika Pavlova st, 271
Frågeformulär
NYHETSBREV
© 2016-2022 UABIM
Internationellt arkitekt- och ingenjörsföretag